همکاران1
  • حمیدرضا مهدوی مقدم

               رییس اداره

 

  


  •  مهدی قهرمان زادههمکاران8

             عامل ذیحساب - کارشناس شورای فرهنگ عمومی

 

    • جواد عبدالهیهمکاران3

           مسئول امور هنری و سینمایی و سمعی وبصری

 

 

  

 

  • احمد دولتشاهی

            مدیر مجتمع و مسئول امور اداریهمکاران6

 

 

 

 

 

 

  • وجیهه قاسمی

          کارشناس آموزش و روابط عمومیهمکاران4

 

 

   

 

 

  • حمیدرضا عبدالهی

         کارشناس فرهنگی- رابط کانونهایهمکاران10

             فرهنگی هنری مساجد

 

  

 

 

  • سیدفاضل معینی

              مسئول امور نمایشگاهها و کارپردازهمکاران11

 

 

 

  

  

 

  • طاهره قاسمیهمکاران2

                متصدی امور هنری

 

 

 

 

  • زهره عطار دلوئی

         کارشناس امور قرآنی و کتابهمکاران5 - مسئول دبیرخانه

 

  

 

 

  

 

  • محمود عیدی زاده

                   کارشناس فرهنگی و مطبوعاتهمکاران7


 

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 97